Farledsprojektet Malmporten startar

Farleden in till Luleå fördjupas och breddas. Foto Luleå Hamn

Farledsprojekt Malmporten har officiell byggstart 2024. Projekt Malmporten innebär en fördjupning och breddning av farleden in till Luleå samt nya djupkajer och ny hamndel. Syftet är att förbättra möjligheterna att på ett säkert och miljömässigt bra sätt öka kapaciteten till och från Luleå hamn. Luleå hamn ska sommartid kunna ta emot fartyg på upp till 160 000 ton istället för dagens 55 000 ton. Under vintertid ska kapaciteten kunna ökas till 75 000 ton från dagens 20 000 ton. Projektet innebär att hamnen i Luleå under isfri tid kan trafikeras av fartyg i klassen Östersjömax, med ett djupgående på 15,0 meter.

– Förhoppningsvis kommer vi igång så vi hinner klart före 2028 när miljödomen går ut, säger Birgitta Ahlqvist, ordförande i Luleå Hamn.

Birgitta Ahlqvist tillträdde redan 1998 som styrelseordförande för kommunens dåvarande bogserbåtsbolag som 2014 slogs ihop med hamnbolaget.

– Som tidigare rektor och engagerad i jämställdhetsfrågor var hamnen egentligen ingen fråga för mig, men det fanns andra som tyckte jag skulle passa bra på ordförandeposten och på den vägen är det.

– Malmporten är en viktig satsning för både hamnen, Sverige och Europa eftersom cirka 90 procent av EU:s järnmalmsproduktion har koppling till våra malmfält, fortsätter hon.

Med Malmporten följer att fartygen kan lasta cirka tre gånger så mycket som i dag, säkerhetsmarginalerna ökar i farleden och färre fartyg leder till minskade utsläpp.