Finska kommunikationsministeriets budgetförslag 3,5 miljarder euro för 2020

Av anslagen till transport- och kommunikationsnäten riktas merparten eller 1,4 miljarder euro till basunderhåll av vägar, banor och vattenleder. Det anslag som föreslås för basunderhållet är drygt 334 miljoner euro mer än i budgetförslaget för detta år. I enlighet med regeringsprogrammet anvisas 20 miljoner av anslaget till att förbättra vinterunderhållet av vägar. Foto: GoTrack

Finlands Kommunikationsministerium föreslår ett anslag på 3,5 miljarder euro för sitt förvaltningsområde för 2020. Detta är drygt 600 miljoner euro mer än budgetförslaget för i år.

Enligt förslaget anvisas 2,1 miljarder euro till transport- och kommunikationsnäten, 773 miljoner euro till tjänster inom området för trafik, transport och kommunikation och 621 miljoner euro till förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter.

Beslut om framtidsinvesteringar av engångskaraktär på ministeriets förvaltningsområde fattas i samband med budgetmanglingen. Det blir mer pengar till basunderhåll av infrastrukturen