NCC anlägger infrastruktur i Ursvik

Foto: NCC

NCC Construction Sverige påbörjar i oktober arbetet med gator, el, tele, vatten och avlopp för 600 bostäder i Ursvik i Sundbyberg. Det är till exempel en 1,5 kilometer lång huvudgata och lokalgator till de blivande fastigheterna. När allt är klart ska HSB, NCC och Förvaltaren uppföra lägenheter i området. Uppdragsgivare är Stora Ursvik KB och ordern är värd 43 miljoner kronor.

Området ligger i centrum av Stora Ursvik. När infrastruktur och gator är klara övergår underhåll och drift från Stora Ursvik KB till Sundbybergs stad. Därefter bygger HSB och NCC bostadsrätter, och Förvaltaren hyresrätter – allt som allt 600 bostäder. – Vi har tidigare byggt två på- och avfarter för trafiken mellan Ursvik till E18. Nu ser vi fram emot att även förbereda för fler bostäder i området, säger affärschef Patrik Nilsson, NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen i ett pressmeddelande.

Förutom gator, vatten och avlopp, el och tele utför NCC även markarbeten för fjärrvärme, sopsug och bredbandsnät för bostäderna.

Ursvik är det största bostadsprojektet i Storstockholm sedan början av nittiotalet. Här byggs en komplett stadsdel med olika typer av bostäder, skolor och annan kommunal och kommersiell service. Ursvik får 4 500 bostäder och lika många arbetsplatser när allt är klart. Hittills har 900 personer flyttat hit.

Arbetet påbörjas i oktober och beräknas vara klart i juni 2012. Totalt sysselsätts 20 personer.