Nu bereds betalstationerna plats i Göteborg

Göta älvbron är en av de viktigaste passagerna mellan centrala Göteborg och Hisingen. Strax norr om bron, vid Hjalmar Brantinggatan på Hisingen, kommer en av Göteborgs betalstationer att uppföras. Foto: Christer Wiik
Syftet med trängselskatt i Göteborg är att förbättra framkomligheten i staden, men även att medfinansiera infrastruktursatsningar på totalt 34 miljarder i Göteborgsområdet fram till år 2027, som ett led i Västsvenska paketet. Foto: Christer Wiik

Från och med den 1 januari 2013 tas trängselskatt ut för svenskregistrerade fordon som passerar betalstationer i Göteborg måndag till fredag mellan 06.00 och 18.29. Projektets tidsplan har förskjutits något på grund av ett överklagande i samband med upphandlingen av betalstationer, men i mitten av mars fick Trafikverket slutligen klartecken för att inleda samarbetet med betalstationsleverantören Q-Free.

Markarbetena inleddes i mars 2011, då man började gräva ner rör för kablarna som förbinder betalstationerna. I april 2011 överklagade Kapsch TrafficCom Trafikverkets beslut att välja tekniska system för betalstationerna från det norska företaget Q-Free. Kapsch TrafficCom hade även synpunkter på portalutformningen samt kraven på prestanda i systemet. Kapsch fick rätt på en punkt i första instans, medan Kammarrätten valde att underkänna domen.

Kammarrätten ansåg att kravet på användning av osynligt ljus inte var godtyckligt, osakligt eller diskriminerande mot någon anbudsgivare. I mars i år beslutade slutligen Högsta förvaltningsdomstolen att upphandlingen var korrekt utförd, vilket innebar att arbetet med att montera betalstationerna kunde inledas.

Oförändrat startdatum trots forceringar

– De långdragna rättsliga prövningarna tog nästan ett år i anspråk, vilket innebär att arbetet måste forceras genom att bygga flera betalstationer parallellt. Forceringen kan medföra vissa merkostnader, men i dagsläget vet vi inte hur stora forceringskostnaderna kan bli. Projektets slutdatum är dock oförändrat och trängselskatten införs som planerat i januari 2013, säger Emma Hermansson, projektledare på Transportstyrelsen, den myndighet som tillsammans med Trafikverket är beställare och administratörer bakom trängselskatten i Göteborg.

I mars träffade projektet Q-Free för att konstruera en detaljplan kring monteringen av betalstationerna. En viktig parameter i detaljplanen är att samordna arbetet med de många byggprojekt som för närvarande pågår runtom i Göteborg. Många av dessa projekt ingår i den politiska överenskommelsen som fått namnet Västsvenska paketet. Under hösten genomförde Trafikverket i samarbete med Västsvenska paketet ett informationsutskick till samtliga hushåll i Göteborg. Nu intensifieras det informationsarbetet, samtidigt som Transporstyrelsen inleder sin stora informationsinsats gentemot medier, företag och allmänhet.

Trängselskatteprojektet i Göteborg är ett samarbete mellan Transportstyrelsen och Trafikverket. Trafikverket står som beställare i upphandlingsdokumenten. Det är också Trafikverket som sköter drift och underhåll av betalstationerna, medan Transportstyrelsen ansvarar för skattebesluten och skickar avier till fordonsägarna. Transportstyrelsen ansvarar också för informationen om trängselskatt.

Ingen klart definierad innerstad

Det finns många likheter mellan Göteborgs och huvudstadens trängselskattesystem. Som i Stockholm kommer man att fotografera fordonens registreringsskyltar och vad beträffande vilka fordon som ska betala gäller samma regler i båda städer, där bland annat utryckningsfordon, diplomatfordon samt bussar över sju ton är undantagna, men däremot inte miljöbilar eller taxi. Avgifterna kommer däremot att vara något lägre i Göteborg, men det finns också några andra skillnader mellan städerna. Stockholm har ju en klar definierad innerstad med naturliga tullar och vatten som skiljer åt. Innerstaden i Göteborg är inte lika definierad, vilket gör att det här behövs flera betalstationer.

Centralsystem befinner sig i intensiv testfas

Det senaste halvåret har arbetet med ett centralsystem som samordnar hanteringen av trängselskatten i Stockholm och Göteborg med kommande broavgifter i Motala och Sundsvall fortlöpt enligt plan. Utvecklingsarbetet befinner sig för närvarande mitt i en intensiv testfas. När samtliga betalstationer har installerats väntar en testperiod av trängselskattesystemet. Testperioden beräknas pågå i minst en månad och sker i slutet av året, precis innan trängselskattesystemet invigs.

– Q-free var underleverantör till IBM i samband med att trängselskattesystemet introducerades i Stockholm. De ansvarar dessutom för driften av trängselskatten i Stockholm. Tekniken har dock utvecklats sedan systemet infördes i Stockholm och betalstationerna i Göteborg kommer därför att bestå av en portal istället för tre som i Stockholm, säger Emma Hermansson.

Det slutliga antalet betalstationer blir 37, i juni 2011 beslutade man bland annat att den planerade betalstationen på Götaälvsbron inte blir av samt att ytterligare betalstationer placeras i Örgryteområdet, medan ett antal betalstationer i Örgryte flyttas söderut till Sankt Sigfridsgatan. Man beslutade även att området på Hisingen kommer att göras mindre och kompletteras med betalstationer väster om vägsträckan E6-Kungälvsleden mellan Tingstadsmotet och Bäckebolsmotet.