Swedegas planerar nytt gasnät i nordöstra Skåne

Foto: Swedegas

En avsiktsförklaring har tecknats mellan Eon, Swedegas och Åhus hamn för att bygga ett gasnät i nordöstra Skåne. Avsiktsförklaringen omfattar även etableringen av ett lager för flytande naturgas i Åhus hamn.

- Eon är Sveriges största gasdistributör och vi äger och förvaltar nät för distribution av gas till slutkunder. Vårt mål är att kunna erbjuda konkurrenskraftiga energigaslösningar till så många kunder som möjligt. Med ett regionalt gasnät kan vi både skapa möjligheter till förnyelsebara transportlösningar och nå kunder som annars inte skulle kunna få möjlighet att ansluta sig till ett gasnät, säger Tina Helin, vd för Eon Gas, i ett pressmeddelande.

En utredning inleds nu och den beräknas vara klar i december.

-Detta projekt ligger i linje med vår strävan att skapa nya möjligheter för biogas och LNG i smarta energisystem, där biogasproducenter kan nå större marknader, industrin kan göra miljövinster och det finns ökade möjligheter att bygga tankstationer för fler miljövänliga transporter, säger Lars Gustafsson, vd på Swedegas, i ett pressmeddelande.