Ett steg närmare ny tågdepå i Eskilstuna

De nya pendeltågen från Stadler. Bild: Stadler

En ny milstolpe är passerad inför förverkligandet av den nya tågdepån i Eskilstuna. Nu har ett tjugofemårigt hyreskontrakt mellan Eskilstuna kommun och MÄLAB tecknats, gällande hyra av tågdepån på Gredby bangård.

Därmed kan Eskilstuna kommun gå vidare med en upphandling för byggnation av en ny servicedepå och verkstad för persontåg. Anläggningen för tågunderhåll kommer att byggas på Gredby bangård och ha direkt anslutning mot alla spår och perronger på Eskilstuna centralstation.

– Vi är oerhört glada över den här etableringen som bidrar till många nya jobb i Eskilstuna, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson. En samverkan mellan fastighetsägarna på Gredby bangårdsområde öppnar också möjligheter för stadsdelsutveckling inom ett område mitt i centrala staden.

Byggnationen kommer att genomföras i form av totalentreprenad med så kallad partnering. Anläggningen planeras bli klar till andra halvåret 2017. Anbudshandlingar ligger ute under vecka 38-44 för intresserade byggare.

Tågdepån ska serva de 33 nya persontåg som MÄLAB beställt för att trafikera järnvägsnätet i Mälarregionen från 2017.

De nya regionaltågen tillverkas av det schweiziska bolaget Stadler. Tågen kommer att levereras med start från 2018. Dessa är av dubbeldäckartyp och varje tåg har 350 sittplatser med god komfort. Utöver de nya tågen kommer trafiken också bedrivas med de äldre regionaltågen av typen Regina.

Nu pågår en dialog mellan Eskilstuna kommun och fastighetsägarna på bangårdsområdet - Trafikverket, Train Alliance och Green Cargo - för att på bästa sätt samordna och optimera nuvarande och kommande verksamheter.

– Det här kommer att påverka pendlingen och arbetsmarknaden positivt när Citybanan finns på plats i slutet av 2016. Då får vi ett enhetligt biljettsystem i regionen och ökad turtäthet till och från Eskilstuna. Staden blir ett viktigt nav för tågtrafiken i Mälardalen, säger Åsa Kullgren, ordförande vid Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

– Eskilstunadepån blir en avgörande förutsättning för den förbättring av regionaltågstrafiken som de kollektivtrafikansvariga i Stockholm-Mälardalen kommit överens om, säger Mårten Levin, vd på MÄLAB.