Nytt miljötillstånd för Arlanda fastställt

Foto: Swedavia

Efter tjugo år långa diskussioner har ett nytt miljötillstånd för Arlanda fastställts. Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i frågan om nytt miljötillstånd för Arlanda. Det betyder att Mark- och miljööverdomstolens dom ligger fast.

Högsta Domstolen har nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd till de tre parter som överklagat Mark- och miljööverdomstolens dom avseende nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. – Beslutet innebär att den positiva utvecklingen av svensk tillgänglighet kan fortsätta och att Stockholm Arlanda Airport kan ta ytterligare steg mot att bli den ledande flygplatsen i Skandinavien. Det är naturligtvis ett mycket glädjande och viktigt besked, säger Torborg Chetkovich, koncernchef för Swedavia. I och med Högsta Domstolens fastställande av Mark- och miljödomstolens dom är inflygningsstoppet in till Arlandas bana 3 definitivt undanröjt. Inflygningsprocedurer som undviker Upplands Väsby tätort ska enligt den nya domen användas när så är möjligt utan att det påverkar flygplatsens kapacitet och med hänsyn tagen till regelverk för flygtrafiktjänsten, flygsäkerhetsskäl och väderleksförhållanden. Swedavia investerar 13 miljarder kronor de kommande trettio åren för att säkerställa och utveckla tillgängligheten till och från Sverige via Arlanda, i linje med den förväntade tillväxten av resenärer vid flygplatsen.