”Spårväg syd tillbaka på rätt spår”

Vy över Flemingsberg, Huddinge kommun. Foto: Jacob Forsell

Stockholms läns landsting har efter uppvaktningen från Huddinges politiska ledning meddelat att programstudien för Spårväg syd fortsätter som planerat. Detta är ett viktigt besked då Stockholms län skulle riskerat att gå miste om tusentals nya bostäder om spårvägen lagts på is, skriver Huddinge kommun i ett pressmeddelande.

– Det är glädjande att våra ökade ambitioner för bostadsbyggandet mottagits positivt. Huddinge är länets näst största kommun med över 100 000 invånare och vi är beredda att ta på oss ledartröjan i regionens utveckling, då är spårvägen viktig för både bostadsbyggandet och för näringslivet, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

I samband med landstingets utredning om besparingar kom signaler om att Spårväg syd var ett av de projekt som skulle läggas på is och att planeringen för denna skulle avbrytas. I samband med detta skrev Huddinge kommun, genom kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) och Malin Danielsson (FP), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, ett öppet brev till ledamöter och ersättare i landstingets trafiknämnd.

I brevet tydliggjordes att Huddinge kommuns översiktsplan rymmer förutsättningar för 35 000 nya bostäder, varav 21 000 i anslutning till Spårväg syds föreslagna sträckning.

– Om Huddinge och Stockholms län ska kunna fortsätta växa krävs stora satsningar på infrastruktur, Spårväg syd är ett exempel på en sådan viktig satsning. Nu hoppas vi att landstinget jobbar aktivt med att Spårväg syd inkluderas i den pågående Sverigeförhandlingen, säger Malin Danielsson (FP), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.