Ny hamnterminal i Malmö ska ge stora miljövinster

Vy över hamnområdet i Malmö. Foto: Perry Nordeng

Copenhagen Malmö Port och Scandinavian Tank Storage bygger anläggning för lågsvavlig marindiesel

EU:s svaveldirektiv trädde i kraft vid årsskiftet. Copenhagen Malmö Port (CMP) står redo att ta emot fartyg som kan bunkra lågsvavlig marindiesel i en nyetablerad terminal som byggs i Malmö och finansieras av Scandinavian Tank Storage AB (STS) och Copenhagen Malmö Port AB (CMP).

Svaveldirektivet kräver att alla fartyg i SECA-området (Sulfur Emission Control Area) där Nordsjön, Baltiska havet och Engelska kanalen ingår, använder lågsvavlig marindiesel från årsskiftet. Enligt den nya regleringen ändras den tillåtna mängden svavel i bränslet från 1,5 viktprocent till 0,1 viktprocent.

För att möjliggöra för fartyg att bunkra det nya bränslet i regionen investerar CMP och STS tillsammans i hamnen i Malmö för att etablera en anpassad bunkerkaj med tillhörande terminal. Statoil blir leverantör av själva bränslet.

- Malmö ligger strategiskt placerat för denna typ av verksamhet där över 40 000 båtar passerar i Öresund årligen. Vi är naturligtvis glada över att Statoil har valt ut Malmö och oss som strategisk plats och partner för bränsledistribution, säger Leif Larsson, vd för Scandinavian Tank Storage AB.

- För CMP innebär satsningen stora möjligheter. Vi gör bedömningen att 170 av våra kunders fartyg kommer att tanka här årligen. Det är i princip ett fartyg varannan dag. Blandningen av oljorna är helt avgörande för att den ska fungera i fartygen. Kraven är höga. Därför känns det också tryggt att ha Statoil, som tillhandahåller bränsle med erkänt bra kvalitet, som leverantör, säger Johan Röstin, vd för Copenhagen Malmö Port AB.

Alternativet till det nya bränslet är att fartygen måste göra en rökgasrening (skrubber) ombord på fartygen vid användning av bränsle med högre svavelhalt. I en sådan process bildas farligt avfall som måste omhändertas på land, något man helt undviker vid användning av lågsvavlig marindiesel.