Utsläppsfria bilar närmar sig

Ny forskning vid University of Delaware kan göra det möjligt att skapa alternativa elektrokatalysatorer och därmed billigare bränsleceller för att driva framtidens utsläppsfria fordon. Foto: Wikipedia

Bränsleceller, som skulle kunna vara det bästa alternativet för att driva utsläppsfria bilar, kräver en elektrokatalysator av platina för att öka reaktionshastigheten. På grund av det höga priset på platina har bränsleceller därför svårt att konkurrera ekonomiskt med förbränningsmotorn.

En grupp forskare vid University of Delaware i USA, under ledning av Yushan Yan, försöker svara på hur en mer prisvärd utsläppsfri bil ska kunna tas fram.

Yans grupp arbetar bland annat med att utveckla en ny sorts bränslecell, som använder alkaliska polymerer som gör det möjligt att istället för platina utnyttja billigare katalysatorer som nickel.

Att använda alkaliska polymerer leder emellertid till ett högt pH-värde, vilket gör att reaktionen går 100 gånger långsammare än i en syra. För att kunna skapa billiga elektrokatalysatorer som fungerar bra i en basisk miljö måste forskarna därför veta exakt hur reaktionen går till och vad dess viktigaste mekanismer är.

Genom att studera bränslecellsreaktionen på platina har de amerikanska forskarna nu lyckats konstatera att den viktigaste faktorn för att förutsäga reaktionshastigheten är bindningsenergin för väte, vilket är den mängd energi som frigörs då en vätemolekyl fäster på en metallyta. Denna information är avgörande för utvecklingen av nya katalysatormaterial.