Vinnova finansierar utvecklings-projekt inom avfall

Foto: Vinnova

Vinnova finansierar projektet ”Innovativ affärsmodell för effektivare avfallshantering och regional utveckling”. Tyréns utvecklar tillsammans med Ekonomihögskolan i Lund och avfallsbolaget NSR AB samverkan mellan offentlig verksamhet, näringsliv och akademi.

I projektet ska det kommunala kärnuppdraget inom avfallshanteringen förenas med innovation, näringslivsutveckling och avfallsminimering. Ökat förebyggande och minimering av avfall innebär en ändrad inriktning på hur kommunal avfallsverksamhet får avkastning på sina miljöinvesteringar, en inriktning som kan gå mot att bli motor för innovation och regional tillväxt.

Syftet med projektet är att tillsammans med behovsägaren, det kommunala avfallsbolaget NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB), Tyréns och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, utveckla en ny affärsmodell och en ny form av samverkan mellan näringsliv och akademi där kommunalt kärnuppdrag ska förenas med näringslivsutveckling och avfallsminimering.

Det förväntade resultatet är ett tydligt utstakande av en innovativ affärsmodell som är anpassad till den kommunala avfallsverksamhetens nya utmaningar med kärnuppdrag att minska avfall, istället för som tidigare att hantera avfall, samtidigt som det lagstadgade renhållningsuppdraget fullföljs.

– Jag tycker att projektet är väldigt spännande eftersom vi får möjlighet att utveckla och testa arbetsprocessen för innovations- och affärsutveckling på Tibal i samarbete med en intressant bransch, säger Håkan Rosqvist, innovationsledare på Tibal.