AutoFreight: nytt test med självkörande lastbilar

En omlastningsplats i Borås och autonoma HCT-lastbilar skulle kunna bidra till effektivare containertransporter mellan Göteborgs hamn och Viareds logistikpark i Borås. Nu startar ett stort forskningsprojekt som ska skapa förutsättningarna för detta.

Fyra företag i Viareds logistikpark i Borås deltar i projektet och kommer att undersöka hur de kan öka samarbetet för att förbättra flödet av containrar och maximera transporternas kapacitet för att på så sätt minska antalet transporter.

– Det här är ett viktigt projekt för Borås. Det visar att vi ligger i framkant när det gäller tekniska lösningar för hållbara transporter, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Varje dag färdas många lastbilar med containrar mellan Göteborgs hamn och företagen i Viareds logistikpark i Borås. Att effektivisera dessa transporter och användningen av autonoma HCT-fordon (längre än 34 m) skulle betyda mycket för företagens lönsamhet och för samhället i stort, tack vare minskad miljöpåverkan och ökad säkerhet.

Det här är bakgrunden till ett nytt stort svenskt forskningsprojekt som heter AutoFreight där ett tiotal partners tillsammans ska försöka hitta lösningarna som gör containertransporter mer effektiva.

Volvokoncernen är projektägare och kommer att forska kring automatiserade lastbilar. Målet är att skapa förutsättningar för självkörande lastbilar längs en delsträcka av vägen mellan Göteborgs hamn och handelsområdet utanför Borås. Föraren kommer köra som vanligt från hamnen till riksväg 40 men tillåta att lastbilen kör själv på motorväg, även om föraren sitter kvar vid ratten.

Projektet ska pågå till början av 2020 och har en budget på drygt 50 miljoner kronor. Innovationsmyndighet Vinnova står för 21 miljoner kronor och parterna i projektet står för resten.

Chalmers Tekniska Högskola leder testerna med den självkörande lastbilen på testbanan och är med och utvecklar de algoritmer som krävs.