Avhandling om hållbarare avloppsrening vinner pris

Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspris går till Magnus Arnell, forskare på RISE, för särskilt framstående avhandlingsarbete vid Lunds Tekniska Högskola.

– Det är ett fantastiskt erkännande att få detta pris i konkurrens med många andra utmärka avhandlingar, säger Magnus Arnell.

Magnus Arnell har i sin avhandling visat hur man, förutom vattenkvalitet och driftskostnader, också kan ta med beräkningar av växthusgasutsläpp, energiförbrukning och energiåtervinning i de modeller som används för utvärdering av avloppsreningsprocesser. Något som det finns ett stort behov av men som inte existerar på marknaden idag, skriver RISE.

Genom livscykelanalys och speciella beräkningsmodeller beslutsfattare få ett bättre underlag inför framtida förändringar av reningsverk.

– Jag hoppas att priset kan innebära att resultaten och verktygen från forsningen uppmärksammas och kommer till nytta i industrin. Om min forskning kan göra verklig skillnad för hållbarheten i våra VA-system vore det en fin belöning efter fem års arbete, säger Magnus Arnell.

Färs & Frostas forskningspris för särskilt framstående avhandlingsarbete vid Lunds Tekniska Högskola är på 100 000 kronor och delas ut årligen ut till forskare som i sin doktorsavhandling visat prov på särskilt framstående forskning som är som är till nytta för utveckling av näringsliv och samhälle, framförallt miljöområdet. Prisutdelningen sker vid LTHs examenshögtid.