Markarbeten vid Värtahamnen

Vy över Värtahamnen. Foto: Stockholms Hamnar/Per-Erik Adamsson

Från Siljaterminalen i Värtahamnen, och 250 meter norrut, görs nu förberedande markarbeten längs med Norra Hamnvägen. I mitten av juli läggs vägen om i ett provisoriskt läge för att bereda plats åt en ny tillfällig lastbilsincheckning.

Projekt nya Värtahamnen är inne i ett intensivt skede. Flera arbeten görs på den befintliga piren inne på hamnområdet. Schaktarbeten och betongarbeten för elkanalisation har påbörjats och vattenledningar dras ut på nya hamnplanen. Under sommaren påbörjas också installationen av transformatorer och ställverk i den redan byggda fördelningsstationen – som blir hjärtat i den nya hamnen.

– Vi har även kommit en bit på schakten för den nya terminalbyggnaden och till hösten utökar vi antalet byggbodar på arbetsområdet, berättar Karl Lagerlöf som är projektledare.

Redan idag går regelbundna tågtransporter till Värtahamnen och Frihamnen. Till 2016 finns ett nytt fint spår till den nya hamnen. För att upprätthålla möjligheten till miljövänliga godstransporter även under byggtiden så läggs under vecka 31, 32 och 33 ett provisoriskt järnvägsspår till och från hamnen. Det här påverkar inte trafiken utanför hamnområdet