Volvo testar GPS-styrda bussar

Foto: Volvo

Bussar som automatiskt kör på el och med låg hastighet i känsliga områden kan bli verklighet med ny teknik som nu testas i Volvos laddhybridbussar. Tekniken ska bidra till en renare, säkrare och tystare stadsmiljö.

Volvo Bussars laddhybridbussar rullar sedan ett år i ett fälttest på linje 60 i Göteborg.

På bussarna har man under våren testat Volvos nya teknik ”Zone Management” som innebär att man styr hur bussen ska bete sig i olika områden längs rutten. Med hjälp av GPS bestäms var bussen ska gå på el respektive diesel och också hur fort den får köra i olika områden.

– Bussen programmeras att anpassa bränsleval och hastighet efter vilken zon den befinner sig i. När den rullar in i en nollutsläppszon går den automatiskt över till ren eldrift, utan att chauffören behöver göra något, säger Magnus Broback, director City Mobility på Volvo Bussar

Testet i Göteborg är ett samarbete mellan Chalmers, Volvo, Trafikkontoret, Västtrafik och andra aktörer inom Västra Götalandsregionen.

– Miljö och säkerhet är något vi hela tiden arbetar med på Göteborgs Spårvägar. Genom att kunna styra när bussen ska gå på el respektive diesel, kan man markera var i staden det är viktigt att buller och utsläppen är minimala och lägga in en zon för el där. Systemet blir även en viktig del i arbetet med att öka säkerheten för våra passagerare och för folk som rör sig runt om i staden och på hållplatserna, säger Dan Paulström, processutvecklare på Göteborgs Spårvägar.

Tekniken kommer att testas på Volvos laddhybridbussar under 2014 och 2015 och beräknas vara fullt utvecklad 2016.