Skapar Europas första offentliga laddningsnätverk för tunga lastbilar

Investerar 500 miljoner euro i 1 700 högpresterande gröna laddningspunkter. Arkivbild

De tre tillverkarna av kommersiella fordon – Volvokoncernen, Daimler Truck och Traton Group har undertecknat en avsiktsförklaring om att installera och driva ett högpresterande offentligt laddningsnätverk för batteridrivna tunga fjärrtransportlastbilar och långfärdsbussar över hela Europa. Det gemensamma målet är att initiera och snabba upp uppbyggnaden av laddningsinfrastrukturen för att öka kundernas förtroende och stödja EU:s omvandling till klimatneutrala transporter.

Avtalet utgör grunden för ett planerat samriskföretag där de tre parterna har lika stora ägarandelar, med en planerad start under 2022. Partnerföretagen har för avsikt att tillsammans investera 500 miljoner euro för att installera och driva minst 1 700 högpresterande gröna laddningspunkter nära motorvägar, logistik- och destinationspunkter inom fem år från etableringen av samriskföretaget. Antalet laddningspunkter förväntas utökas avsevärt över tid genom samarbeten med ytterligare partners samt offentlig finansiering. Det planerade samriskföretaget kommer att drivas under en egen företagsidentitet och vara baserat i Amsterdam, Nederländerna. Samriskföretaget kommer att bygga på de grundande partnerföretagens breda erfarenheter av, och kunskaper om, tunga lastbilar.

Samriskföretaget kommer att fungera som en katalysator och ett verktyg för att realisera Europeiska unionens Green Deal för att uppnå koldioxidneutrala godstransporter innan 2050. Detta kommer att ske genom att både tillhandahålla nödvändig infrastruktur samt tillgodose målsättningen att använda grön energi vid laddningspunkterna. Det här samriskföretaget som skapas av Volvokoncernen, Daimler Truck och Traton Group utgör ett svar på det akuta behovet av ett högpresterande laddningsnätverk för att stödja lastbilsoperatörerna i sin övergång till CO2-neutrala transportlösningar, framförallt när det gäller tunga fjärrtransporter. En högpresterande laddningsinfrastruktur som möjliggör fjärrtransporter med lastbilar är ett kostnadseffektivt sätt att snabbt uppnå betydande utsläppsminskningar.

Martin Lundstedt, verkställande direktör och koncernchef för Volvokoncernen: – Vi skapar ett ledande europeiskt laddningsnätverk för att lägga den nödvändiga grund som gör det möjligt för våra kunder att genomföra omvandlingen till elektrifiering. Vi har kraftfull teknik för elektromobilitet och nu, i samarbete med Daimler Truck och Traton Group samt tack vare EU:s Green Deal, dessutom en branschomfattande förståelse samt en politisk miljö för att ta grundläggande steg mot hållbara transport- och infrastrukturlösningar.

– Europas lastbiltillverkare har det gemensamma målet att uppnå klimatneutralitet till 2050. Det är dock avgörande att rätt infrastruktur byggs upp i takt med att antalet CO2-neutrala lastbilar ökar. Vi är därför mycket glada över att kunna ta detta banbrytande steg för att etablera ett högpresterande laddningsnätverk i hela Europa tillammans med Volvokoncernen och Traton Group, säger Martin Daum, vd för Daimler Truck.