Ale inleder isbrytarsäsongen

Foto: Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets isbrytare Ale har nu inlett årets isbrytningsexpedition. Ale kommer till en början att bryta runt fyra finska hamnar i Bottenviken.

– De kommande dagarna kommer isen att packas mot den finska kusten, säger Johny Lindvall på Sjöfartsverkets isbrytarledning.

Kylan i norr har gjort att det bildats is en bit ut från kusterna i Bottenviken. Väderprognosen talar om vindar från sydväst de kommande dygnen, vilket innebär att isen kommer att packas mot den finska sidan. Inledningsvis kommer Ale att ansvara för isbrytning och assistans till och från de finska hamnarna Tornio, Kemi, Uleåborg och Brahestad.

Sverige och Finland har ett nära samarbete för isbrytningen i Bottenhavet, Bottenviken och i Ålands hav. – Det innebär att svenska isbrytare emellanåt assisterar på finskt vatten och omvänt. Det är den samlade bedömningen av sjöfartens assistansbehov som avgör var resurserna sätts in, vilket innebär att isbrytarna utnyttjas optimalt, säger Johny Lindvall.

Den preliminära planen är att Ale i turordning följs av Atle, Frej, Oden och Ymer. Det är kylan och isläget som avgör när respektive isbrytare sätts in. Premiären för årets isbrytningssäsong är varken sen eller tidig och det går heller inte att dra några slutsatser om hur säsongen kommer att gestalta sig i stort.