Prisregn över GIS-innovatörer

2013 års resestipendium, till minne av Stefan Stenlund, delades ut till personer som inriktat sin forskning och arbete kring ämnena hälsa och demografi. Årets stipendiater blev Annie Knutsson, Pajala kommun samt Finn Hedefalk, GIS-centrum, Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys i Lund.

Resestipendierna riktar sig till GIS-verksamma i Sverige som genomför innovativa och viktiga insatser för att sprida användningen av GIS-tekniken.

Stipendiet delas ut av Lantmäteriet i samverkan med Esri Sverige AB, Metria AB och NorrGIS.

Annie Knutsson får stipendiet för sin vilja och sitt intresse att skapa ett nytt tänkande kring hur man använder GIS i en mindre kommun, till exempel genom att visa på nyttor och fler användningsområden inom GIS-området ”hälsa och regional tillväxt” samt koppla ihop det med folkhälsan.

Annie Knutsson ska använda stipendiet till att delta på Esri Health GIS Conference i Cambridge, Massachusetts, USA, den 14-16 oktober.

Finn Hedefalk får stipendiet för sin forskning kring att koppla ihop historisk-demografiska data på individnivå med historiskt kartmaterial. Syftet är att utveckla metoder för att analysera och visualisera dessa data. Resultatet blir ny och ökad förståelse för hur geografiska faktorer har påverkat livsförhållanden genom historien och denna kunskap är viktig för en rad ämnesområden som geografi, medicin, epidemiologi, historia och demografi.

Finn Hedefalk ska använda stipendiet till att delta på workshopen Longitudinal Analysis of Historical Demograhpic Data, University of Michigan, USA den 22 juli-16 augusti.