Geoinfo: Fokus på visualisering och kommuner

ULI Geoforums årliga nationella GIS-konferens Geoinfo närmar sig och arrangören har nu publicerat programmet på sin hemsida. Huvudteman i år är visualisering och geodatahantering i kommuner.

Konferensen, som arrangeras i samarbete med GIS-väst, hålls 30 september och 1 oktober på Lindholmen Conference Centre i Göteborg. I Lindholmen Science Park ligger passande nog  visualiseringscentret Visual Arena, där alla spännande presentationer på temat visualisering kommer att hållas.

Ett särskilt heldagsseminarium ägnas helt åt transport/logistik-sektorn.