Provspränger bilbomber utanför ett fyravåningshus

Foto: FOI

FOI har provsprängt laddningar motsvarande bilbomber utanför ett fyravåningshus på Älvdalens skjutfält på uppdrag av flera svenska myndigheter. Försök i full skala är enda sättet att visa hur byggnader beter sig på riktigt när de utsätts för explosionslaster. Försöken under FOI:s ledning genomfördes för att studera reaktionen i olika glas- och betongstrukturer. Sprängningarna genomfördes på Älvdalens skjutfält och uppdraget kom från Försvarets materielverk, Fortifikationsverket, Försvarsmakten och Statens Fastighetsverk. Laddningarna som var tänkta att motsvara en bilbomb gjordes mot ett 16 meter högt fyravåningshus i platsgjuten betong och med löstagbara väggar.

– Vi genomförde försöken på olika avstånd för att se hur strukturerna påverkades och för att mäta deras utböjning och sprickbildning, säger Tobias Carlberg, forskare, projekt- och försöksledare på enheten värdering och risk vid FOI:s avdelning för försvars- och säkerhetssystem.

För att få ett verkligt utfall från sprängningar av det här slaget räcker det inte med datorsimuleringar, förklarar Tobias Carlberg. Utan försöken måste genomföras i full skala.

– Vid stora laddningar mot byggda konstruktioner krävs det att man utför försöken på riktigt på grund av att gravitationen inte går att skala. Men det görs också många datorsimuleringar, fast då mer som förberedande arbete eller för att analysera resultat som vi har fått fram under försöken.

FOI studerar också skador på människor med hjälp av olika dockor som har togs fram inför sprängningarna. Dockorna placerades på olika avstånd från laddningarna för att se hur de påverkades av stötvågen. Försöken filmades. Dessutom var dockorna utrustade med givare som registrerade tryck och acceleration.

– Vi har sedan tidigare verifierade modeller för på vilka avstånd som trumhinnor och lungor skadas, men nu var tanken att studera kastskador som det finns betydligt mindre underlag kring. Vi försökte skapa så verklighetstrogna dockor som möjligt, men till en låg kostnad, för att ersätta de dyra modellerna på marknaden som används för bland annat krocktester av bilar, säger Tobias Carlberg.