Mätning av vulkanaska förbereds

Foto: Bluescan/Wikipedia

En beredskap finns nu för att göra mätningar av vulkanaska över Sverige. Transportstyrelsen har begärt stöd från Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) för genomförandet av mätningarna. Mätningarna kan genomföras i det fall det bildas ett område med spår av aska över svenskt luftrum, en så kallad zon 2.

Syftet med mätningarna är att öka kunskapen om utbredning och koncentration av vulkanaska.

Mätningarna utförs av Försvarsmakten med hjälp av J32 Lansen-plan från Skaraborgs flygflottilj, F7. Totalförsvarets forskningsinsitut, FOI, ansvarar för mätmetoden och analysen av proverna. Transportstyrelsen ger klartecken för genomförandet av en flygning.En mätflygning kan genomföras först när det finns ett så kallat zon 2-område i svenskt luftrum, det vill säga ett område där det kan finnas spår av aska och där flygning får ske efter vissa förutsättningar.