Nya cabotageregler från EU:s transportministerium

Arkivbild

Nu har EUs transportministrar fram till en gemensam ståndpunkt om nya vägtransportregler. Resultatet blev bättre än väntat. Man har förtydligat och stramat åt befintliga regler på de flesta områdena. Från fackföreningshåll tycker man dock inte att de sociala villkoren för chaufförerna har beaktats tillräcklig. Transports förbundsordförande Tommy Wreeth kommenterar.

Beskedet i natt var i flera stycken bättre än väntat. Möjligheten att systematiskt utnyttja cabotagereglerna, kombidirektivet och utstationeringsreglerna för att kringgå systemet begränsas rejält.

– Många av de transportupplägg som idag förekommer i Sverige och som vi ser som fusk eller åtminstone gråzon blir med det nya förslaget olagliga, konstaterar Tommy Wreeth. Det går till exempel inte att åka över gränsen till Norge för att starta en ny cabotageperiod, det blir en karens på 5 dagar innan man kan komma tillbaka.

Men förslaget kommer inte sätta stopp för trötta lastbilschaufförer som bor i sina bilar på parkeringsplatser runt om i landet.

– Här ser vi tydliga eftergifter till nationer i Östeuropa där många arbetstillfällen hänger på att jobba i länder som Sverige säger Wreeth. Det stora problemet är att man inte tagit tag i kör och vilotiderna. Det kommer vara tillåtet att ta förkortad veckovila i bilen och i praktiken kommer man då kunna ligga ute i 3 veckor i streck. Det blir en fortsättning med trötta förare och dålig trafiksäkerhet.

– Nu sätter vi alla våra resurser på att påverka Europaparlamentet att styra upp de sociala villkoren. Först då har vi ett bra regelverk. Värt att notera för våra svenska politiker är att inget regelverk är bättre än hur väl kontrollen av efterlevnaden utförs. Tyvärr är den kontroll idag mycket begränsad och behöver skärpas rejält i framtiden. Den frågan kommer vi outtröttligt att driva nationellt, avslutar transports ordförande Tommy Wreeth.

Nu när ministerrådet har en ståndpunkt så ska Europaparlamentet enas om en ståndpunkt. Först då kan förhandlingar om ett slutgiltigt beslut inledas mellan ministerrådet och Europaparlamentet.