Genomför förstudie för läkemedelsrening i avloppsvatten

Arkivbild

Naturvårdsverket har beviljat Växjö kommun ett bidrag för att under 2019 genomföra en förstudie för läkemedelsrening på avloppsreningsverket Sundet. Syftet med förstudien är att kartlägga behovet av läkemedelsrening och att ta fram underlag för hur och var i processen ett sådant reningssteg bäst ska sättas in.

– Jag ser det som mycket värdefullt att vi fått bidrag till de här viktiga inledande delarna. Förutom den grundläggande förstudien finns det även utrymme att göra en del begränsade pilotförsök, säger Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande. 

Förstudien omfattar provtagning och analys av läkemedelsrester på en rad punkter, både innan vattnet kommer till reningsverket och inom reningsverket, samt i det vattendrag som tar emot avloppsvattnet efter reningen.

– Att värna våra vattendrag är grundläggande för en ren miljö. Det här är en investering för framtiden som ligger rätt i tiden nu när Växjö växer, säger Cheryl Jones- Fur (MP), 2:e vice ordförande i tekniska nämnden.

– En spännande utmaning för vår organisation som också bidrar till kompetensutveckling. Nu ska vi omedelbart ta tag i att forma projektgruppen, säger Steve Karlsson, VA-chef på tekniska förvaltningen.

Naturvårdsverket beviljar investeringsbidragen till avloppsreningsverk för rening av läkemedelsrester. Sammanlagt fördelas 85 miljoner kronor ur regeringens satsning för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter till hav, sjöar och vattendrag. De beviljade projekten innebär att nya anläggningar kommer att byggas, vilket är en viktig del för den fortsatta utvecklingen av både teknik och kunskap.