Sårbar infrastruktur för drönare

Bild: Check Point

Säkerhetsföretaget Check Point har upptäckt allvarliga sårbarheter i drönarföretaget DJI:s infrastruktur. Sårbarheten upptäcktes i alla DJI:s tre plattformar och om dessa hade attackerats av en angripare skulle denne fått full åtkomst till användares konton.

– Då DJI-drönare är så pass populära är det ytterst viktigt att kritiska sårbarheter upptäcks i tid och åtgärdas snabbt, säger Fredrik Johansson, IT-säkerhetsexpert på Check Point. Med tanke på denna allvarliga upptäckt är det viktigt att andra organisationer förstår allvaret i att så pass känslig information kan bli tillgänglig.

DJI täcker 70 procent av den globala drönarmarknaden och förutom konsumentkunder, så används DJI:s drönare inom tillverkningsindustrin, jordbruket, byggbranschen, räddningstjänsten m.m. Både konsumenter och företag som använder DJI:s drönare synkroniserar foton, videoklipp, flygloggar, ljud, kartvyer m.m. till DJI:s molnservrar.