AI Forum 2018: Artificiell intelligens skapar ekonomisk tillväxt i Europa

Programmet under konferensen AI Forum 2018 bestod av paneldiskussioner och workshoppar. Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI. paneldiskussionerna debatterades hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom dryftades frågan om hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. Foto; AI Forum 2018

– Artificiell intelligens är en central framgångsfaktor för Europa. Den innebär möjligheter för framtida ekonomisk tillväxt. Vi behöver gemensamma europeiska mål för att vi ska nå framgång och kunna agera strategiskt, konstaterade finländska näringsministern Mika Lintilä när han öppnade konferensen AI Forum 2018 i Esbo väster om Helsingfors den 9 oktober 2018.

Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI till diskussion om framtiden för AI i Europa. Värdar för konferensen var minister Mika Lintilä, Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen och kommissionären för den digitala ekonomin och det digitala samhället Mariya Gabriel. Cirka 250 inbjudna gäster deltog i konferensen.

– Artificiell intelligens är en del av vår vardag på många olika sätt. AI är inte en enskild teknik. Det är i själva verket svårt att föreställa sig en enda bransch eller samhällssektor som inte kommer att förändras av AI, fortsatte minister Lintilä i sitt tal.

– I dag är vår viktigaste uppgift att identifiera hurdant samarbete vi behöver i Europa för att skapa ny livskraft och affärsverksamhet. På EU-nivå pågår flera processer som anknyter till AI: den nya kommissionens femårsprogram och förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram, sade minister Lintilä.

- Hälsodata är ett exempel, eftersom vi systematiskt har samlat in hälsouppgifter om alla våra medborgare redan i tiotals år. När vi fattar informationspolitiska beslut, måste vi ta hänsyn till människornas privatliv, betonade minister Lintilä.

Ämnen som behandlades under workshopparna handlade bland annat om kompetensutveckling, algoritmers transparens, forskning i AI, den offentliga sektorns roll samt etik. Dessutom besökte ministrarna och företagsledarna möten om AI och förde diskussioner kring konkurrenskraft.

Politiska ledningar för sammanlagt 22 länder i Europa och närområdet var representerade på konferensen. Konferensen ordnades som ett samarbete mellan arbets- och näringsministeriet och Europeiska kommissionen. Aalto-universitetet, Teknologiska forskningscentralen VTT och Teknologiindustrin deltog också i arrangemangen. 

Konferensens webbplats aiforum2018.fi publicerar inom kort videoupptagningar av och nyheter om paneldiskussionerna, inklusive resultat från workshopparna samt foton.