Telelinjer klarar skogsbränder

Foto: Pixabay

PTS bevakar frågan

Ett större antal skogsbränder pågår i Sverige. Bränderna har hittills haft låg påverkan på telefonin, konstaterar PTS efter avstämning med både operatörer och andra berörda aktörer. Möjligheten att ringa nödnumret 112 har inte påverkats av bränderna. Risken finns dock att bränderna kan få påverkan på elektronisk kommunikation.

Bland annat har myndigheten utfärdat radiotillstånd för de utländska räddningstjänster som bistår vid släckningsarbetet. Dessutom har PTS utfärdat tillstånd för att tillfälligt förstärka mobiltäckning vid drabbade områden, samt bedrivit tillsyn i störningsärenden.

Operatörerna arbetar förebyggande för att kunna agera om större störningar på telefoni och internet uppstår till följd av bränderna. I vissa fall har också kapacitetshöjande åtgärder vidtagits i förbyggande syfte. Myndigheten samverkar med operatörerna, vid behov, i frågor kring bland annat resurser och tillstånd.