”Göteborg kan elektrifiera alla lokala transporter till 2030”

Foto: Göteborg Energi

Göteborg och många andra svenska städer kan elektrifiera alla lokala transporter till 2030 - och därigenom få renare luft, mindre buller och bättre stadsmiljö. Det visar en ny studie som vi på Göteborg Energi har tagit fram tillsammans med ABB, AB Volvo, Sweco, Vattenfall och Volvo Cars.

I studien undersöks vilka förutsättningar som krävs för att elektrifiera hela transportsystemet i Göteborg fram till 2030 samt vilka kostnader och nyttor det skulle innebära. Studien är resultatet av ett samarbetsprojekt kallat PussEl och är uppdelad i tio delområden och pusselbitar som behandlar olika frågeställningar vilka påverkar eller kan utgöra hinder för elektrifieringen av transportsystemet.

Slutsatsen av PussEl-studien är entydig: det går att elektrifiera det lokala transportsystemet i Göteborg till 2030 och det skulle medföra stora värden för samhället och enskilda medborgare. För att möjliggöra detta i såväl Göteborg som andra svenska städer, och därmed realisera de nyttor som en elektrifiering medför, behöver dock att antal utredningar och planeringsinsatser – exempelvis utbyggnadsplanering för laddinfrastruktur, utredning om införande av miljözoner och stöd till elektrifierad kollektivtrafik – tillsättas omgående.
Källa: Göteborg Energi