Peab Asfalt vinner upphandling i Gävleborgs län

Foto: Peab Asfalt

Peab Asfalt meddelar att bolaget har vunnit upphandlingen gällande varma och halvvarma beläggningar till Trafikverket region mitt 2018. Objekten omfattar stabilisering samt varma och halvvarma beläggningar i Gävleborgs län. Uppdragen har ett värde på cirka 42 miljoner kronor.

Genom att asfalten produceras genom mobila asfaltverk nära projekten minskas transportsträckorna samt genom återvinning av överskott av asfaltmassor, returasfalt, som bland annat kommer från asfaltfräsning, bidrar detta till att ytterligare spara klimatet och värdefulla naturresurser.