Peab Asfalt tar kontrakt på underhållsbeläggningar i Eskilstuna

Kommunen minskar sin klimatpåverkan med ECO-Asfalt. Foto: Peab

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen och fått förtroendet att utföra underhållsbeläggningar till Eskilstuna kommun. Uppdraget omfattar mindre markarbeten samt beläggningsunderhåll under 2021 med möjlighet till tre års förlängning. Entreprenaden uppgår till ett värde om cirka 30 miljoner kronor per år.

– Tack vare att Eskilstuna kommun valde att utföra sin upphandling via SKL Kommentus, som är en nationell upphandlingscentral av kommunala beläggningsuppdrag, vann vi nu detta betydelsefulla kontrakt, säger Magnus Lockner, regionchef, Peab Asfalt.

– Det är även glädjande att vi via detta avtal kan bidra med att kommunen minskar sin klimatpåverkan genom vår ECO-Asfalt, avslutar Magnus.