Tallink Grupp planerar för börsgång

Tallink-färja i Tallinns hamn. Foto: Creative Commons, kredit: Lassaffa

- Ett naturligt steg" säger vd:n, till tidningen Vasabladet. Tallink Grupp marknadsför sina fartyg dels under namnet Tallink och dels som Silja Line. 

Rederiet Tallink Grupp har informerat Tallinnbörsen om att bolaget planerar att genomföra en andra listning av koncernens aktier på Nasdaq Helsinki Stock Exchange.

Beräknat datum för listningen i Helsingfors är ännu inte fastslaget, men det beräknas kunna ske under tidig höst 2018. Tallink Grupps aktier kommer fortsättningsvis även att vara listade på Tallinnbörsen.

– Den andra listningen kommer att göra Tallink Grupps aktier än mer tillgängliga för investerare. Helsingforsbörsen är ett naturligt val eftersom Finland är en av koncernens viktigaste hemmamarknader, säger Tallink Grupps vd Paavo Nõgene i ett pressmeddelande.

Tallink Grupp fraktar gods och passagerare

Rederiet har en flotta på 14 fartyg som trafikerar på sex linjer på Östersjön under varumärkena Tallink och Silja Line.

Tallink Grupp har 7000 anställda i Estland, Finland, Sverige, Lettland, Tyskland och Ryssland.
2017 reste 9,7 miljoner passagerare med fartygen och rederiet transporterade närmare 365 000 fraktenheter.