Trafikanalys: ”Nya bilar ökade med 11,8 procent i april”

Foto: Trafikanalys

Under april månad 2018 nyregistrerades 35 601 personbilar, en ökning med 11,8 procent jämfört med april månad föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Uppgången kan, enligt Trafikanalys, förklaras med kalendereffekten, då april detta år hade två fler registreringsdagar än april 2017. Detta beror på att påsken i år inföll i mars och föregående år i april.

Av de nyregistrerade bilarna var 34 537 av årsmodeller från 2016–2018 och 1 064 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 23 094 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 11 443 fordon.

63 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för 25 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 5 684 under april, vilket är en ökning med 13,7 procent jämfört med april året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 4 984, en ökning med 13,8 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 700, en ökning med 12,4 procent jämfört med april 2017.

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar ökat med 1,1 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 51 271, en minskning med 20,7 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 13,3 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 9,9 procent under samma period 2017.

Antalet nyregistreringar av miljöbilar uppgår hittills i år till 22 556 och miljöbilsandelen till 18,0 procent. Motsvarande tidsperiod förra året var andelen 17,1 procent