Peab Asfalt vann upphandling i Söderköping

Foto: Peab Asfalt

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar i Söderköpings kommun 2018, med en möjlighet till tre års förlängning. Uppdraget omfattar underhållsbeläggningar och återställningsarbeten i gatumark och har ett värde på cirka 3 miljoner kronor per år.