Peab Asfalt vinner asfaltkontrakt i Eda kommun

Foto: Peab

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar i Eda kommun, Värmland. Kontraktet omfattar även vissa markjobb i samband med asfaltering. Kontraktstiden gäller tre år med möjlighet till förlängning om ett år.