VTI: ”Varselväst för MC-förare påverkar i trafiken”

Foto: Mostphotos

Har det någon inverkan på interaktionen med bilister om mc-förare använder varselväst? Svaret är ja, enligt en undersökning från VTI. Om motorcyklisten har en polisliknande varselväst inträffar fler oväntade interaktioner som störs på något sätt.

För att lättare upptäckas av andra trafikanter använder många motorcyklister olika typer av varselvästar. Varselvästar som påminner om trafikpolisens västar förekommer både nationellt och internationellt. VTI har genomfört en studie för att undersöka hur motorcyklisters interaktion med skyddade trafikanter påverkas av att de använder traditionell varselväst respektive polisliknande varselväst, jämfört med svart mc-ställ.

Resultaten visade att det inte fanns någon skillnad mellan körningarna med svart mc-ställ, traditionell varselväst och polisliknande varselväst om man jämför andelen problemfria interaktioner och icke-problemfria interaktioner.

- Däremot fanns det signifikanta skillnader mellan körningarna inom kategorin icke-problemfria interaktioner, det vill säga interaktioner som störs på något sätt, säger Henriette Wallén Warner, forskare på VTI.

Med polisliknande varselväst kategoriserades en större andel interaktioner som oväntade icke-problemfria interaktioner. Ett exempel är när en bilist plötsligt saktar ner till laglig hastighet när denne närmar sig.

- Det inträffade alltså fler så kallat oväntade interaktioner som stördes på något sätt då körningen gjordes med polisliknande väst, exempelvis att en bilist avbryter en omkörning, säger Henriette Wallén Warner.

Dessutom inträffade en lägre andel icke-problemfria interaktioner som kan relateras till hastighet, exempelvis att en bilist kör om i högre hastighet än tillåtet.

Sammanfattningsvis visar resultaten att användandet av polisliknande varselväst ökar andelen oväntade icke-problemfria interaktioner samtidigt som det minskar andelen hastighetsrelaterade icke-problemfria interaktioner.

 

Om studien:
Interaktionerna med skyddade trafikanter filmades med hjälp av actionkameror monterade på en motorcyklist som omväxlande körde med svart mc-ställ, traditionell varselväst och polisliknande varselväst. Totalt 237 interaktioner  identifierades och kategorieserades.