Så ska sjöfarten stärkas

Infrastrukturminister Tomas Eneroth efterlyste ökat samarbete i hamnmötet på Näringsdepartementet.

Infrastrukturminister Eneroth bjöd nyligen in till historiskt möte på Näringsdepartementet för att diskutera hamnarnas roll i framtidens godstransportsystem. Detta var första gången i modern tid som representanter från samtliga Sveriges allmänna hamnar samlades för att diskutera hur sjöfartens transportkapacitet kan utnyttjas smartare.

Douglas Heilborn, marknadschef på Oxelösunds Hamn, var en av deltagarna på plats.
- Eftersom ett stort antal aktörer var inbjudna till mötet fanns vissa frågetecken gällande hur produktivt mötet skulle bli. Men det blev en givande diskussion som kom att handla om alltifrån förändrade avgiftssystem till hur samverkan kan öka mellan politiken, statliga verk och landets hamnar, förklarar Douglas.

Under mötet ställde Eneroth raka frågor om vad som behövs för att mer gods ska transporteras till sjöss.
- Vårt svar blev att det är möjligt genom en kombination av rätt styrmedel, samordning mellan trafikslagen och ett fortsatt effektiviseringsarbete hos hamnarna. Mötet innebar en möjlighet att komma närmare regeringen i det fortsatta arbetet för att stärka svenska sjöfartens betydelse, avslutar Douglas.
Källa: Ostkusthamnar i samverkan