”Sjöfarten är viktig för Sverige”

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Foto: Jann Lipka / Regeringskansliet

Infrastrukturminister Tomas Eneroth möter representanter från Sveriges allmänna hamnar och utvalda industrihamnar och deras ägare. Syftet med mötet är att ha en diskussion om hamnarnas roll i framtidens godstransportsystem och om vad som behövs för att få fler transportörer att välja sjöfarten.

 – Sjöfarten är viktig för Sverige, inte minst för att vi ska nå klimatmålen. Regeringen vill att alla trafikslag används mer effektivt tillsammans, och här kan vi konstatera att sjöfarten kan utnyttjas mer. Hamnarna runt om i landet spelar en viktig roll för att vi tillsammans ska kunna nå dit. Jag hoppas att det här mötet kan bidra till mer samarbete för ökad sjöfart, både mellan offentlig sektor, näringsliv, akademin och hamnarna, men också hamnar emellan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.
Källa: Regeringen