Arlanda ska kunna ta emot närmare 40 miljoner resenärer år 2040

Fler och fler väljer att resa till och från Arlanda – under 2016 passerade nära 25 miljoner resenärer flygplatsen. De senaste två åren har antalet ökat med 3 miljoner. Foto-Image: Arlanda Airport

Arlanda är Sveriges port mot världen och på väg att bli världens port till Skandinavien. Arlanda ska kunna ta emot nära 40 miljoner resenärer 2040, anser flygplatsoperatören.

Prognosen säger att år 2040 kommer nära 40 miljoner människor resa via Arlanda. För att kunna hantera tillväxten behöver flygplatsen utöka sin terminalkapacitet. Terminal 5 ska byggas ut med ytterligare en pir. Bagagehantering, incheckning och säkerhetskontroll ska få högre kapacitet och flexibilitet. Det kommersiella utbudet ökas och miljöerna moderniseras.

Terminal 4 vidareutvecklas som en effektiv terminal för inrikestrafiken. På sikt kommer även Terminal 2 att byggas ut med en eller två pirer. Med allt detta ska flygplatsen vara redo att hantera tillväxten även efter år 2040.

- En helt ny stad växer fram runt flygplatsen och det supernav för kollektivtrafik som vi vill skapa på Arlanda, säger Arlandas representanter i ett pressmeddelande.

Arlanda ska kunna ta emot närmare 40 miljoner resenärer år 2040, jämfört med dagens 25 miljoner. 

I utvecklingsplanerna ingår flera olika projekt för att utöka terminalkapaciteten och förhöja upplevelsen hos resenärerna. Bland annat kommer gången mellan gateområdena 1-10 och 11-24 i Terminal 5 byggas om för att förbättra resenärsflödet. Fler uppställningsplatser för flygplan ska byggas och även en central godsmottagning för alla butiker och restauranger.

Dessutom ska en ny pir i Terminal 5 byggas vilket betyder att dagens driftområde behöver flyttas och därmed byggs om. Kapaciteten i bagagehanteringssystemet utökas för att kunna möta den stora resenärsökningen. Utöver det ska även en ny säkerhetskontroll byggas.

Det blir inte enbart terminalerna dom ska utvecklas utan en helt ny flygplatsstad ska snart växa fram runt Arlanda – Airport City Stockholm. Med bra läge mellan Stockholm och Uppsala med närhet till järnväg, väg och flyg och övriga världen.