Tele2 och Telenor bygger 5G ihop

Foto: Morguefile

Telenor och Tele2 fortsätter samsas om gemensamma mobilnät. Bolagen har nu kommit överens om att bygga ett 5G-nät tillsammans.

Det lyftes en del ögonbryn när de båda bolagen 2009 avslöjade att de skulle bygga ett gemensamt 4G-nät. Så intimt samarbete var och är ganska ovanligt inom den konkurrensintensiva telekomsektorn. Erfarenheterna är dock så goda att de båda operatörerna tecknat ett avtal om att samarbeta även om den kommande 5G-tekniken.

Rent ekonomiskt är beslutet närmast självklart. 5G-nätet kommer till största delen att byggas på befintliga master och det som ska tillföras är främst basstationer med den nya tekniken. Precis som 4G-nätet ska det nya nätet ägas av det gemensamma bolaget Net4Mobility och det ska vara i full drift 2020.

Inga samarbetsproblem

Enligt Patrik Hofbauer, vd på Telenor Sverige, har det inte varit några större problem att samarbeta.

-Fördelarna har varit helt överlägsna. Vi har hållit isär nätdriften som är gemensam och det kommersiella som är helt separerat.

-Det är klart att samarbetet är kostnadseffektivt för båda parter men det har också varit en förutsättning för de enorma satsningar som vi gjort för att bygga täckning i Sverige. Det gagnar inte bara oss utan i slutändan också våra kunder, tillägger Samuel Skott, vd på Tele2 Sverige.

Vem får bygga?

Vilket bolag som ska bygga det nya nätet är inte klart. Det var Huawei som byggde det gemensamma 4G-nätet, men det betyder inte att det kinesiska bolaget får första tjing på det nya nätet. I samtal med TT understryker båda vd:arna att man ännu inte kommit så långt som att bestämma om det blir Huawei, Ericsson eller något annat bolag som får uppdraget.

-Vi kommer att välja bolaget som är mest lämpligt och ha en process runt det, säger Patrik Hofbauer.

Även Telia planerar ha sitt nya 5G-nät i full drift 2020. Tillsammans med Ericsson ska bolaget testa den nya tekniken i Stockholm och Tallinn under 2018.

(TT)