Hong Kong bygger förbifartsled för 38 miljarder dollar

Hong Kongs centrala Wan Chai - förbifartsprojekt är en fyra kilometer lång motorväg, därav 2.3 kilometer i tunnel. Projektets officiella namn är ”Wan Chai Bypass and Island Eastern Corridor Link”. Foto: City of Hong Kong
En del av centrala-Wan Chai- förbifartsled i Hong Kong. Foto: ITA – Tunnel Award & City of Hong Kong

Hong Kongs centrala Wan Chai - förbifartsprojekt är en fyra kilometer lång motorväg under uppbyggnad. Projektets officiella namn är ”Wan Chai Bypass and Island Eastern Corridor Link”.

Projektet har redan blivit vald som kandidat för årets ITA Tunnel Awards, i kategorin "Årets stora tunnelprojekt över 500 miljoner euro". ITA Tunnel Award är en prestigefylld tävling som syftar till att identifiera och honorera enastående prestationer inom tunnel- och underjordisk byggverksamhet. Priset anses ge internationellt erkännande för speciellt anmärkningsvärda insatser.

Prisutdelningsceremonin vars andra upplaga arrangeras i Singapore den 10 och 11 november, omfattar 9 olika kategorier. Bland 13 projekt som mottagits för kategori ”Årets tunnelprojekt”, har fyra globala projekt uppmärksammats av juryn, däribland förbifartsprojektet Wan Chai. 

Denna sexfiliga förbifart kommer att anläggas mellan Sheung Wan och fästningen Hill på Hong Kong Island. Minst 2,3 kilometer av vägen kommer att gå genom en avlastningstunnel som byggs in i en artificiell kustremsa med hjälp av jordmassor som härstammar från andra stora byggprojekt. När Wan Chai- motorvägen och - tunneln är färdiga kommer förbindelsen att ersätta Connaught Central Road, Harcourt Road, Gloucester Road och Victoria Park Road som en del av Route 4. Projektet, vars kostnader ursprungligen beräknades till 28 miljarder dollar godkändes av Hong Kongs lagstiftande rådets finansutskott under 2009, efter ett "årtionde av invändningar och juridiska tvister" mellan stadens ledning och miljöaktivister. Ett stort antal vanliga medborgare skulle också komma att påverkas indirekt av projektet och landuppfyllnaden i Victoria Harbour.

Lagstiftare var minst sagt negativt överraskade med anledningen av de många kostnadsöverskridanden. Hong Kongs Transport- och bostadsbyrå äskade om 8 miljarder i extra finansiering, vilket ökade den totala räkningen till 36 miljarder dollar. 

Den 15 september 2015 meddelade chefen för motorvägsmyndigheten att den centrala-Wan Chai- förbifartsleden inte kommer att öppnas år 2017 som tidigare planerat. Han skyllde på ett stort metallföremål, förmodligen ett sjunket fartyg, som hittades på havsbotten vid landutfyllnadsplatsen i Wan Chai. Som ett resultat av upptäckten, avbröts arbetet under en tid. 

Ventilationen är en oumbärlig del av driften av Wan Chai-tunneln. Ventileringen kommer att leverera frisk luft för att upprätthålla god luftkvalitet för pendlare inne i tunneln. Ett effektivt ventilationssystem krävs också för att avlägsna rök i händelse av incidenter, bland annat i form av bränder. Tunneln kommer att utrustas med tre ventilationsbyggnader belägna nära dess västra del, i tunnelns mitt och i dess östra ände.