Dagvattentunnlar möjliggör kapacitetsutbyggnad av Dubai International Airport

Herrenknecht borragregat på Dubai flygplats.

Dubai International Airport är navet för flygtrafik i Persiska viken med nästan 90 miljoner internationella passagerare varje år. Man investerar ständigt i kapacitetsutbyggnad av flygplatsen.

Som en del av Dubai International Airport Expansion Phase 3 har ett Herrenknecht borraggregat säkert och exakt grävt ut tre 610, 765 och 825 meter långa tunnlar för ny avvattning under taxibanan. Resultatet är en ny avloppstunnel med en total längd på 2 200 meter, vilket ökar flygplatsens avloppskapacitet. På den längsta sträckan drevs genomsnittligt 15 meter tunnel per dag genom mjuka jordar och sandsten.