Helsingfors spårvagnsnät byggs ut för 160 miljoner euro

Degeröborna får vänja sig vid stora byggarbeten längs med huvudleden i början av 2021. Bild:HELSINGFORS STAD, RAMBOLL, FINLAND, ERGOBRASS

Planerna på det nya spårvagnsnätet i västra Helsingfors framskrider. I framtiden ska en snabbspårvagn köra mellan Dianaparken i centrum och Gamlas

Planerna på det nya spårvagnsnätet i västra Helsingfors tog ett ytterligare steg framåt när stadsmiljönämnden nyligen godkände utkastet för det nya nätet. Enligt den nya generalplanen kommer Helsingfors att genomgå en massiv tätning.

Helsingfors första stadsboulevard börjar byggas på Degerö nästa år. Det är ett 600 meter långt avsnitt av Degerövägen som görs om till en parklik gata. Stadens andel av bygget är 10 miljoner euro.

De nya planerna omfattar en ny boulevard med två rader av träd. En rad separerar spårskenorna från bilarnas körfält. Den andra trädraden separerar körfältet från cykel- och gångvägen. 

Coronatester

Coronateststationen på Busholmen är stadens största och mest centrala station för testning av covid-19. Invigningen har väckt en oro hos dem som bor i området. Anna-Liisa Kristiansson är en av dem som nu bojkottar spårvagnarna av coronaskräck, men staden manar till lugn: Busholmen skiljer sig inte från andra testställen.

Mellan 250 och 300 personer testar sig varje dag för covid-19 på Busholmen. Detta sedan teststationen slog upp dörrarna på Stillahavsgatan 6 i måndags. Coronatesterna tas i det så kallade L3-magasinet.

Spårvagn 6 och 7 åker förbi magasinet, medan linje 9 viker av mot Medelhavsgatan. Alla stannar några hundra meter från tegelbyggnaden. Utöver Busholmen finns provtagningsställen i flera andra stadsdelar.