Binero Groups datacenter i Vallentuna invigt

Vallentuna kommuns kommunalråd Parisa Liljestrand klipper det röda bandet, flankerad av Binero Groups vd Göran Gylesjö (t.h.) och E.ON Sveriges vd Marc Hoffmann (t.v.). Foto: Binero

Datacentret, som Binero Group byggt i samarbete med energibolaget E.ON, är ett av världens absolut miljövänligaste. Detta tack vare att man lyckas förena tre viktiga nycklar till klimatsmarta datacenter: dels använder datacentret enbart förnybar energi och dels återförs överskottsvärmen till Vallentuna kommuns fjärrvärmenät där det värmer bostäder och byggnader.

– Detta är ett tydligt exempel på hur vi går i bräschen för en ny generation av supergröna datacenter, som också kan stå för ett betydande energitillskott. Vi är övertygade om att en stark miljöhänsyn kommer att vara en självklarhet för alla IT-leverantörer i framtiden, inte minst för att kunder kommer att kräva det, sa Göran Gylesjö, vd för Binero Group.

Göran Gylesjö fortsatte med att berätta att datacentret redan idag hostar bland annat 250 000 webbplatser och över 500 000 DNS-tjänster. Han var också mycket glad över samarbetet med E.ON och förklarade att kombinationen av de båda bolagens olika kunskapsområden har varit ett vinnande koncept. Ett exempel är att man har uppnått en redundansnivå som är bäst i klassen – med full redundans från två separata elnät ända in i servrarna.

– Vi har byggt datacentret med bästa möjliga redundans, miljötänk och säkerhet i fokus. Det fina är att alla dessa delar går hand i hand, vi har inte behövt tumma på något till bekostnad av de andra. Jag brukar säga att det här datacentret är byggt av nördar, med det menar jag att allt sitter i detaljerna. Allt från hur elcentralerna är placerade för att minimera luftströmmar och hur hela datacentret håller en minimal ljudnivå så att arbetsklimatet blir så bra som möjligt, till hur all kabel är fördragen så att en kund enkelt kan ställa in sina servrar i hallen och vara i drift inom någon timme, säger Göran Gylesjö.