Fortlax bygger ut sitt tredje datacenter i Piteå

Det nya datacentret kommer att ligga i anslutning till en av de existerande anläggningarna. Anläggningen på 1300 kvm kommer att ha 3,6 MW effekt, plats för 140 datarack och byggas med högsta skyddsklassning. Bild: Fortlax

Coromatic, leverantör av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k Critical Facilities Solutions, har fått i uppdrag att bygga och leverera ett nyckelfärdigt datacenter till datacenteraktören Fortlax. Fortlax datacenter, med digital placering mitt i världen och fysisk placering i Piteå, är norra Sveriges ledande datacenteraktör. Företaget har sedan tidigare två datacenter men mot bakgrund av en stor efterfrågan och med kunder som exempelvis BMW ska Fortlax nu expandera med ytterligare ett datacenter i Piteå.
 
– Vi ser en stor efterfrågan från både svenska och internationella kunder och det är mot bakgrund av detta som vi nu genomför denna jättesatsning, säger Anders Berglund, vd för Fortlax. Vi vet ju vilka fördelar vårt geografiska läge ger oss och vi har därför en målmedveten strategi att positionera vår verksamhet och lyfta fram våra unika fördelar. Bland annat det kalla klimatet som minskar energiförbrukningen för kylning och vår erfarenhet av att hjälpa stora internationella kunder.

Det nya datacentret kommer att ligga i anslutning till en av de existerande anläggningarna. Anläggningen på 1300 kvm kommer att ha 3,6 MW effekt, plats för 140 datarack och byggas med högsta skyddsklassning.
 
Förutom att leverera datacentret nyckelfärdigt ska Coromatic ansvara för service och underhåll genom sin lokala serviceorganisation i norra Sverige.
 
­­– I Coromatic har vi hittat en internationellt erfaren partner som har kommit att bli en strategiskt viktig resurs i hela byggnationen av datacentret. Att de dessutom har en stark lokalt förankrad serviceorganisation skapar trygghet för den långsiktiga driften och underhållet av anläggningen, säger Anders Berglund.
 
Designen och byggnationen av datacentret har redan inletts och anläggningen kommer att vara redo för drift under sommaren 2018.
 
– Vi är mycket stolta över att få vara en del av Fortlax fortsatta framgång som i grunden handlar om hårt arbete och en stark drivkraft, säger Thomas Wunger, ansvarig för datacenter på Coromatic. Vi har arbetet tätt samman med Fortlax för att designa och optimera datacentret så att det på bästa sätt stöttar företagets specifika behov och drar bäst nytta av det geografiska läget och de möjligheter som det ger för energieffektivisering av datacentret.