LTU blir nav för forskning om datacenter

Michael Nilsson, projektledare vid Luleå tekniska universitets Centrum för distansöverbryggande teknik, och Karl Andersson, biträdande professor i distribuerade datorsystem. Foto: Luleå tekniska universitet

Ett nytt nationellt forskningscentrum – Cloudberry Datacenters – för energi- och resurseffektiva datacenter startar vid Luleå tekniska universitet. Målet är att bli ett nav för forskning, utveckling, kunskapsbildning och implementering inom datacenterområdet. Cloudberry Datacenters kommer att koordineras av Luleå tekniska universitet och drivas i samarbete med RISE SICS North och industrin.

Cloudberry Datacenters – som har en budget på cirka 50 miljoner kronor – finansieras gemensamt av myndigheter, lärosäten och industrin, där Energimyndigheten går in med 20 miljoner kronor.
– Satsningen på ett forskningscentrum vid universitet är otroligt viktig både nationellt och regionalt. Den befäster norra Sverige som en ledande region för utveckling och drift av hållbar datalagring, men också för utmaningsdriven forskning och innovation inom avancerad analys och artificiell intelligens, säger Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Med en ökad digitaliseringstakt följer ett kraftigt växande behov av databehandling, som i sin tur medför tillväxt i den energiintensiva datacenterindustrin. Datacenterindustrin består av komplexa system och involverar allt från mark, byggnader och vatten till el, kyla, it-mjukvara och it-hårdvara.

– Våra datacenter blir allt större vilket ställer nya krav på samhället. I Sverige och Norden är vi bra på datacenteretableringar: här finns grön energi, stabila elnät, en stabil berggrund, politisk kontinuitet och kallt klimat. Nu tillför vi den sista pusselbiten – kompetensförsörjning via ett större sammanhållande forskningscentrum, säger Michael Nilsson, projektledare vid Luleå tekniska universitets Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT.

Han tillägger: 
– Kompetensen inom den svenska datacenterindustrin behöver stärkas om vi ska kunna ta hand om den här komplexa verksamheten. Vi vill få ordentlig utväxling på tillväxten och bidra till minskad energianvändning.

Storskaliga datacenter kräver enorma mängder energi, och ett starkt fokus för Cloudberry Datacenters verksamhet är energi- och resurseffektivisering. Genom att utveckla ny teknik, processer, metoder och strategier för ökad energieffektivitet ska Cloudberry Datacenters bidra till minskade koldioxidutsläpp. Forskare vid Luleå tekniska universitet kommer bland annat titta på vilken typ av mjukvaruarkitektur som behövs för att öka energieffektiviteten, samt hur spillvärme från servrarna kan tas tillvara på bästa sätt.
– Vi kommer ha ett holistiskt angreppssätt på datacenter, vilket gör oss unika. Här på universitetet kommer vi därför arbeta gränsöverskridande och engagera flertalet forskningsämnen, säger Karl Andersson, biträdande professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet.

– Vi ser att Cloudberry kan bidra med ny värdefull kunskap och nya metoder för energi- och resurseffektiva datacenters, som är ett område med hög energi- och näringslivsrelevans, säger Jörgen Sjödin på Energimyndigheten.