Stockholms Spårvägar vill bedriva spårvagnstrafik i Tammerfors

Framtida spårvagnen på bron Hämeensilta i Tammerfors. Illustration: Tampereen Ratikka
Framtida spårvagnar i Tammerfors framifrån. Illustration: Tampereen Ratikka

Tammerfors stad har utlyst en anbudsprocess om spårvagnsservice under vintern 2018-1919. Följande sex kandidater lämnade in sin ansökan om deltagande i anbudsinforfarandet, före klockan 12.00 den 17 december 2018:

Ab Stockholms Spårvägar
Go-Ahead Finland Oy
Länsilinjat Oy
Transtech Oy
VR Group Ltd
Väinö Paunu Oy

Kandidater vars ansökningar om deltagande uppfyller behörighetskriterierna för anbudsförfarandet kommer att bedömas en av så kallad Service-allians. Enligt preliminär tidplan kommer anbudsförfarandet att avslutas i april 2019.

Teknisk testserie med spårvagnarna inleds år 2020. Kommersiell pilottrafik, som också kommer att transportera passagerare, startar våren 2021 och kommersiell trafik senare i slutet av 2021.

Servicealliansen består av den valda operatören, kollektivtrafikens tjänstegrupp i Tammerfors och Tammerfors City Raitiotie Oy. Tampereen Raitiotie Oy, som fungerar som serviceintegrator för spårvagnssystemet, säkerställer genom separata avtal att operatören har tillgång till spårvagn och spårinfrastruktur. Tammerfors stad, som abonnent på trafiken, är ansvarig för spårvägssystemet.

Slutliga driftavtalet är planerat att undertecknas sommaren 2019 och gäller till 2031.