Finja Betong satsar på hållbarhet

Finja Betong breddar arbetet inom ett flertal hållbarhetområden. Foto: Finja Betong

När Finja Betong presenterar hållbarhetsrapporten för 2021 har stora kliv tagits mot hållbarhetsmålet att bidra till en hållbar utveckling. Bland annat har företaget som första torrbruksproducent i Norden nått ett stort tekniskt genombrott som möjliggjort det banbrytande skiftet att gå från naturgrus till krossat berg som ballast i betong.

Övergången till krossballast utgör en investering på 150 miljoner kronor och är en viktig del i Finja Betongs hållbarhetsarbete. Företaget minskar inledningsvis sin användning av naturgrus med minst 50 procent, vilket är betydelsefullt för bland annat grundvattnet. Omställningen innebär att de volymmässigt största torrbruksprodukterna, Finbetong och Grovbetong, tillverkas helt utan naturgrus i Strängnäs och under 2021 togs det första spadtaget för en likadan anläggning i Hässleholm.

– Det är till stor glädje för oss att vi har lyckats med omställningen till krossballast tack vare revolutionerande teknik och gediget utvecklingsarbete från våra medarbetare, säger Gull-Britt Jonasson, vd på Finja Betong.

Under året fortsatte även arbetet med att opti­mera cementmängden i produkterna för att minska klimatpåverkan. Två nya produkter lanserades i Finja Betongs gröna ECO-linje, Grovbetong ECO och 310 F ECO Avjämning. Båda produkterna har likvärdiga goda egenskaper som motsvarande produkter men med 18 respektive 16 procent lägre utsläpp av CO2. Där åtgärderna för att minska produktens klimatpåverkan inte räcker hela vägen, klimatkompenserar Finja Betong enligt certifieringen Gold Standard.

Utöver detta arbetade Finja Betong under 2021 inom ett flertal andra hållbarhetområden, så som optimering av transporter, ökad fyllningsgrad och miljökrav på leverantörer. För att bidra till en cirkulär ekonomi återanvänds bland annat produktionsspill i tillverkningen och det har investerats i förpackningar som är 100 procent återvinningsbara och som består av minst 50 procent återvunnet material. Plastsäckarna för torrbruk har även en stor klimatfördel då produktens lagringstid fördubblas. Finja Betong medverkar också i byggbranschens retursystem för byggpallar, vilket har sparat 63 000 containers med slängda tompallar som motsvarar över tre miljoner kilo koldioxid sedan starten 2007.