ByggVesta lanserar klimatsmart betong av spannmål

Göran Resare, Bill Ögren, Henrik Vinell visar upp den nya betongprodukten. Fotograf: David Krantz

Nu presenterar ByggVesta det nya och klimatsmarta byggmaterialet Agri-betong inför lokalpolitiker, entreprenörer och byggbolag. De gjutna betongelementen, som har en hälften så stor klimatpåverkan som traditionell betong, har installerats i ByggVestas fastighet i Sege Park i Malmö.

I sin korthet innehåller Agri-Betong spannmålsskal, en restprodukt från jordbruket. Skalen används vanligtvis till biobränsle för att skapa fjärrvärme, men den aska som blir kvar från värmekraftverken kan användas som tillsatsmedel i betongproduktionen.

– I tider av klimatoro och behov av hållbart byggande samt den cementkris Sverige och branschen står inför, så är det spännande att arbeta med denna utveckling som utöver det halverade klimatavtrycket också medför en nära femtio-procentig reduktion av mängden cement, säger Bill Ögren, Chef Produktion på ByggVesta Development.

Agri-Betong har tagits fram inom Energimyndighetens forskningsprogram Industriklivet tillsammans med forskningsinstitutet RISE, betongtillverkaren Strängbetong, Södertälje kommun, Lantmännen och forskningsinstitutet Swerim. Projektet, som varit en framgång, har skapat industriell betong med ett hälften så stort klimatavtryck som traditionell betong.