GKN Aerospace går in i nytt forskningsprogram för klimatneutralt flyg

GKN Aerospace är stolta över att vara en strategisk medlem i Clean Aviation. Foto: GKN Aerospace

GKN Aerospace i Trollhättan är utpekade som en av de strategiska deltagarna som är med och utgör grunden för EU:s nya partnerskap för forskning och innovation för flyg, Clean Aviation Joint Undertaking. Utmaningen som antagits av Clean Aviation är att utveckla ny banbrytande flygteknik för att stödja Europas gröna giv och klimatneutralitet för Europas flyg till 2050. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser med mer än 30% jämfört med de bästa flygplanen på marknaden 2020.

Genom att ta fram och demonstrera ny tekniken kommer flygindustrin att bli redo att utveckla och leverera nya flygplansmodeller till 2035. Dessa flygplan ska ge nettominskningar av koldioxidutsläppen med upp till 90% när de drivs av så kallade SAF eller noll-utsläpp när de drivs av väte som bränsle.

Partnerskapet innebär ett omfattande samarbete mellan Europeisk flygindustri, akademi, forskningsinstitut samt små- och medelstora företag. GKN Aerospace är Sveriges största civila flygindustri och draglok i ekosystemet för Sveriges nationella flygforskning. Genom Clean Aviation kommer teknik som tas fram nationellt att vidareutvecklas och demonstreras i full skala tillsammans med övriga Europeiska företag, vilket är ett avgörande steg för kommersiell implementering i kommande flygmotorprogram.

– Vi på GKN Aerospace är stolta över att vara en strategisk medlem i Clean Aviation och är redo för att anta utmaningen som det innebär att utveckla den teknik som kommer att behövas för att göra framtidens flygmotorer klimatneutrala, säger Henrik Runnemalm, forskningschef på GKN Aerospace.