Oulu stad effektiviserar sin vinterväghållning

Skapar avancerade klimatmodeller för att ge högupplösta väglagsprognoser. Foto: Klimator

Oulu stad kommer under kommande vintersäsong att samarbeta med Autori och Klimator för att med hjälp av Klimators ledande tjänst, Road Status Information, effektivisera stadens åtgärder för vinterväghållning. Projektet förväntas medföra kostnadsbesparingar, bättre kvalitet vad gäller snöröjnings- och halkbekämpningsåtgärder, en förbättrad stadsmiljö och fler insikter genom informationsdelning inom kommunen.

– Transformationen har påbörjats och allt fler regioner och kommuner i Europa delar Klimators vision om hur vi tillsammans kan bidra till en mer hållbar värld, använda resurser på ett smartare och mer effektivt sätt och samtidigt öka kvalitet och säkerhet längs våra vägar. Vi är väldigt glada över att Oulo stad, med sina närmare 250 000 invånare, nu förenar sig till vårt omfattande nätverk av kommuner som delar våra värderingar och målsättningar. Låt oss tillsammans skapa förutsättningar för säkrare vägar, säger Emil Danielsson, affärsområdesansvarig för Winter Maintenance hos Klimator.

– Vi har mött ett stort intresse från kommuner i Finland sedan vi annonserade vårt strategiska fokus på smartare vinterväghållning och att vi nu ihop med Klimator kombinerar vår gemensamma gedigna erfarenhet och kunnande inom området. Vi vill spela en viktig roll i transformationen av strategisk vinterväghållning och dess metodutveckling för att bidra till en bättre och mer hållbar värld, säger Keijo Pulkkinen, vd för Autori, strategisk partner till Klimator i Finland.

Autori är en finsk leverantör av programvara och informationstjänster för underhåll av vägar och gator. Bolaget grundades 1988 och arbetar idag tillsammans med myndigheter, entreprenörer och konsulter inom väg- och gatuunderhåll i såväl Finland som Sverige.  Några exempel på kunder till Autori är AFRY, YIT, NCC, Skanska, Svevia och Peab.

Tjänsten Road Status Information är en digital Software as a Service-tjänst som samlar in data från en mängd olika källor och bearbetar denna med Klimators avancerade klimatmodeller för att ge högupplösta väglagsprognoser. Dessa prognoser gör det möjligt för vinterentreprenörer att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Road Status Information ger sammanvägda prognoser med mycket hög detaljgrad vilket underlättar för vinterentreprenörer att planera och effektivisera sitt arbete.