Kalkbrytningen i Slite får fortsätta

Vid Slitefabriken produceras idag majoriteten av den cement som används i Sverige. Foto: Cementa.

Regeringen har beslutat om propositionen om kalkbrytning för Cementa , berättar näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) vid en pressträff nyligen. Tillståndet går ut den 31 oktober och regeringen har nu beslutat att förlänga det.

– Det skulle bli en allvarlig situation om det blev stopp i cementproduktionen, säger Ibrahim Baylan.

Brist på cement kan ge svallvågor in i flera samhällssektorer. Ibrahim Baylan framhåller att detta inte görs för ett enskilt företag, utan för att möta den allvarliga situationen. Per Bolund förklarar att läget nu är en extraordinär situation. Därför läggs förslaget fram, trots att flera tunga remissinstanser, inklusive Lagrådet, sågat förslaget. Lagrådets kritik är allvarlig och det är inte något som regeringen tar lätt på men det är en mycket komplicerad fråga där regeringen tagit beslut för att möta en allvarlig situation. För att minska sårbarheten kommer det att krävas ytterligare kraftansträngningar från olika intressenter, påpekar miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

Cementa, som skriver på en ny ansökan om tillstånd, har bett om mer tid för förlängningen än de åtta månader som varit aktuella nu. Men Per Bolund vill inte ge klart besked om huruvida Cementa kan få bryta kalk längre än fram till nästa sommar.

– Mängden kalk är densamma, säger Ibrahim Baylan, och förklarar att det inte är fråga om att bryta mer kalk än vad Cementas gamla tillstånd medgett.

För att minska sårbarheten kommer det att krävas ytterligare kraftansträngningar från olika intressenter, påpekar Per Bolund.

– Det är inte en kris som kan lösas med en åtgärd, säger Bolund.